Університет банківської справи з 2007 року видає збірник наукових праць «Вісник Університету банківської справи» (сайт збірника: visnuk.ubs.edu.ua).

У Віснику висвітлюються тенденції та напрями розвитку фінансово-економічної науки, фінансових систем, результати аналізу особливостей функціонування банківської системи України і зарубіжних країн.

Періодичність виходу –  3 рази на рік.

Мови публікації: українська, англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №24618-14558ПР від 20.11.2020.

Збірник наукових праць внесено до групи Б переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук і ступеня доктора філософії (Наказ Міністерства освіти і науки України № 866 від 02.07.2020) за спеціальностями:
  • 051 «Економіка»;
  • 071 «Облік і оподаткування»;
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
  • 073 «Менеджмент»;
  • 075 «Маркетинг»;
  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
  • 232 «Соціальне забезпечення».

Збірник «Вісник Університету банківської справи» представлено у міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

Index Copernicus (Польща);

CiteFactor Academic Scientific Journals (США);

Ulrich’s Periodicals Directory (США);

ResearchBib (Японія);

Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського;

міжнародній пошуковій системі Google Scholar;

загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова».

 

Вартість публікації становить 115 грн./сторінка. 

№ 3 (39) (2020): Вісник Університету банківської справи

У Віснику висвітлюються тенденції та напрями розвитку фінансово-економічної науки, фінансових систем, результати аналізу особливостей функціонування банківської системи України і зарубіжних країн.

Мови публікації: українська, англійська. Періодичність видання – три номери на рік.

Тематичні рубрики збірника:

- Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем;

- Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах;

- Проблеми обліку, аналізу і аудиту;

- Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології;

- Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем.

Вісник розрахований на науковців, працівників НБУ, комерційних банків, підприємств та фінансових установ, студентів.

Вісник представлено у міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних: Index Copernicus (Польща), CiteFactor Academic Scientific Journals (США), Ulrich’s Periodicals Directory (США), ResearchBib (Японія), Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, міжнародній пошуковій системі Google Scholar та у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова».

Опубліковано: 2021-02-25

Переглянути всі випуски