УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ І РОЗВИТКУ КАДРІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Микола Вознюк
Роман Богів

Анотація

Розглянуто особливості еволюції фінансового сектору, зміну методів надання його послуг і взаємовідносин зі своїми споживачами. Беручи до уваги підвищення вимог до кадрів у фінансовій системі країни, окреслено нові завдання перед системою професійної підготовки і розвитку кадрів фінансового сектору економіки. Окреслено перспективи і загрози використання технологій в інституціях фінансового сектору. Використано формат SWOT-аналізу для конкретизації та виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз у сфері професійної підготовки кадрів фінансового сектору. Сформульовано основні компетенції, що повинні бути притаманні працівникам системи кадрового забезпечення фінансового сектору економіки. Запропоновано дорожню карту розвитку компетенцій і професійної підготовки кадрів фінансового сектору економіки, що включає етапи розвитку, характеристику навичок і вмінь, а також необхідні заходи для набуття зазначених компетенцій. Як етапи розвитку виділено: студент-новачок, студент-професіонал, етап професійної адаптації, професіонал і досвідчений професіонал. Студентський період формування компетенцій розділено на два етапи, що пояснюється відмінністю між навичками студентів молодших і старших курсів. Разом з тим важливе місце в потрібних заходах для набуття зазначених компетенцій займають інноваційні методи навчання, оскільки для сучасного спеціаліста не достатньо одного лиш запам’ятовування, потрібні методи, що спонукатимуть студентів до пошуку нових знань самостійно та усвідомлено. Зроблено висновки, що під
впливом швидких змін у сучасному світі формування компетенцій кадрів фінансового сектору вимагає використання нетрадиційних методів. Саме заклади вищої освіти повинні позиціонуватися і реально функціонувати як джерела здобуття та накопичення нових, унікальних знань, мають відповідати всезростаючим вимогам «споживачів знань».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем