СУТНІСТЬ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Путінцева

Анотація

Досліджено підходи до визначення сутності ліквідності комерційних банків. Наголошено на значущості забезпечення ліквідності комерційних банків. Проаналізовано і критично оцінено ступінь висвітлення проблематики ліквідності загалом і ліквідності комерційних банків зокрема в економічній літературі. Наведено авторське тлумачення сутності ліквідності комерційних банків. Побудовано класифікацію різновидів ліквідності комерційних банків із використанням загальновживаних і запропонованих автором класифікаційних ознак. Наведено характеристику активів комерційного банку. Розглянуто співвідношення між ліквідністю і платоспроможністю комерційних банків. З’ясовано чинники, що зумовлюють ліквідність комерційних банків, а також питання, пов’язані з банківською ліквідністю: визначено сутність, мету, методи управління та регулювання ліквідності. А також  запропоновано рекомендації управління ліквідністю банку, що забезпечує підвищення ефективності роботи банку. Крім цього, проаналізовано основні теоретико-методологічні особливості управління ліквідністю банків у сучасних умовах. Визначено основні поняття, суть та значення ліквідності для банків, необхідність її регулювання та управління. Розглянуто риси ліквідності з моменту її зародження до сучасного формату. У результаті визначено основні сутнісні характеристики, якими наділена ліквідність. Зазначено основні
принципи, якими має керуватися у своїй діяльності банк, щоб запобігти надмірному підвищенню ризику ліквідності. Підсумовано, що ліквідність комерційного банку здебільшого визначається такими якісними чинниками, як структура і стабільність ресурсної бази.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Путінцева, Т. (2019). СУТНІСТЬ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. Вісник Університета банківської справи, (2 (35-36), 73–80. https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193937
Розділ
Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у суч