Вісник представлено у міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних: Index Copernicus (Польща), CiteFactor Academic Scientific Journals (США), Ulrich’s Periodicals Directory (США), ResearchBib (Японія), Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, міжнародній пошуковій системі Google Scholar та у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова».

Мови публікації: українська, англійська.

Періодичність видання – три номери на рік.

Тематичні рубрики збірника:

  • Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем;
  • Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах;
  • Проблеми обліку, аналізу і аудиту;
  • Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології;
  • Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем.

Вісник розрахований на науковців, працівників НБУ, комерційних банків, підприємств та фінансових установ, студентів.

 

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ