ВНЗ «Університет банківської справи» видає збірник «Вісник Університету банківської справи» (сайт збірника: visnuk.ubs.edu.ua). У Віснику висвітлюються тенденції та напрями розвитку фінансово-економічної науки, фінансових систем, результати аналізу особливостей функціонування банківської системи України і зарубіжних країн.

Мови публікації: українська, англійська або російська. Періодичність видання – три номери на рік.

Тематичні рубрики збірника:

  • Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем;
  • Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах;
  • Проблеми обліку, аналізу і аудиту;
  • Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології;
  • Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем.

Вісник розрахований на науковців, працівників НБУ, комерційних банків, підприємств та фінансових установ, студентів.

Вісник представлено в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ