Редакційна колегія складається з провідних науковців – експертів у галузях знань, які відповідають тематичній спрямованості Вісника Університету банківської справи (гіперпосилання на тематичні рубрики).

Редакційна колегія Збірника:

– несе відповідальність за рішення з прийняття наданих статей до публікації у науковому виданні;

– прагне до задоволення потреб читачів і авторів наукових статей;

– постійно покращує якість видання;

– забезпечує якість матеріалу, який публікується;

– забезпечує відкритість у відображенні наукової проблематики дослідників України та інших країн;

– завжди є готовою до публікації виправлень, пояснень, скорочень і вибачень у разі потреби, яка має бути аргументована.

Члени редакційної колегії здійснюють:

– наукову експертизу у визначеній галузі досліджень;

– оцінювання теоретико-методологічної і практичної цінності, наукової новизни матеріалів рукописів та залучення до процесу такого оцінювання незалежних рецензентів;

– консультування щодо редакційної політики і етики публікацій, розробку і реалізацію норм редакційної політики і етики публікацій Збірника;

– визначення теми і керівництво редакційною колегією спеціальних випусків Збірника у якості запрошених (або гостьових) редакторів;

– пропогування та рекламу збірника на конференціях, семінарах та інших публічних заходах;

– пошук і залучення нових потенційних авторів.

Обовязки членів редакційної колегії (редакторів):

– редактори повинні забезпечити надсилання результатів рецензування, зауваження і рекомендації автору (-ам) електронною поштою у термін не більше, ніж 3 місяці; а також зберігання у редакції Збірника документації, що містить результати рецензування поданих до розгляду матеріалів;

– редакторам заборонено без дозволу автора (-ів) використовувати у власних дослідженнях будь-яку частину поданих до розгляду матеріалів;

– редактори повинні гарантувати конфіденційність процедури рецензування; редактори не повинні розголошувати прізвища та інші дані авторів та/або рецензентів без їх дозволу;

– редактори зобов’язані розглядати будь-які скарги, питання чи пропозиції авторів та/або рецензентів;

– редактори мають право відхилити надіслані статті, якщо вони не відповідають тематиці наукового видання;

– редактори мають право приймати остаточне рішення щодо публікації статті в збірнику, зважаючи на її оригінальність, новизну та відповідність встановленим вимогам (гіперпосилання на вимоги);

– редакторам заборонено зобов’язувати авторів робити посилання на вже опубліковані у збірнику матеріали.

Основними факторами, що впливають на рішення редакційної колегії Збірника про публікацію статті, є перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників й читачів.

Редакційна колегія Збірника не допускає до публікації матеріали, які містять зміст, що заборонений законодавством України, або посилання на такі ресурси.

До розгляду не приймаються матеріали, що містять образливі висловлювання, прояви агресії чи національної, релігійної, расової та іншої дискримінації та можуть призвести до міжнаціональної та расової ворожнечі, порушують міжнародні правові норми і законодавство.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

У випадку відповідності наданих автором(и) матеріалів меті, завданням та редакційній політиці Збірника редакція здійснює публікацію статей, як правило в авторській редакції, у протилежному випадку матеріал відхиляється.

Редакційна колегія зобов’язується публікувати виправлення, уточнення, відгуки і вибачення, коли це необхідно.

Редакційна колегія "Вісник Університета банківської справи":

доктор економічних наук, професор А. Я. КУЗНЄЦОВА (головний редактор), ДВНЗ “Університет банківської справи”, Україна;
доктор економічних наук, професор Г. М. АЗАРЕНКОВА, Харківський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, Україна;
доктор економічних наук, професор О. І. БАРАНОВСЬКИЙ, ДВНЗ “Університет банківської справи”, Україна;
доктор економічних наук, професор О. Д. ВОВЧАК, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ  «Університет банківської справи», Україна;
доктор економічних наук, професор О. О. ДРУГОВ, НУ «Львівська політехніка», Україна;
доктор технічних наук, професор А. А. ЗАСЯДЬКО, Черкаський  інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, Україна;
доктор економічних наук, професор І. С. КРАВЧЕНКО, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ  «Університет банківської справи», Україна;
доктор економічних наук, професор О. О. ЛАПКО, Міжнародний університет фінансів, Україна;
доктор економічних наук, професор Б. І. ПШИК, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, Україна;
доктор економічних наук, професор В. С. РУДНИЦЬКИЙ, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, Україна;
доктор філософських наук, професор З. Е. СКРИННИК, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, Україна;
доктор економічних наук, професор Р. А. СЛАВ’ЮК, НУ «Львівська політехніка», Україна;
доктор економічних наук, професор Н. В. ТКАЧЕНКО, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна;
доктор економічних наук, професор Б. В. САМОРОДОВ, Харківський інститут ДВНЗ "Університет банківської справи", Україна;
доктор технічних наук, професор В. М. ЧАПЛИГА, Львівський національний аграрний університет, Україна;
доктор наук, професор Еріх КЕЛЛЕР, Вища школа – Університет прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург), Німеччина;
доктор економічних наук, професор Арвідас ПАШКЕВІЧУС, Вільнюський університет, Литва;
доктор економічних наук, доцент І. В. ТЯЖКОРОБ (відповідальний секретар), Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, Україна.