Видавець – ДВНЗ «Університет банківської справи» дотримується принципів прозорості та найкращої практики в науковому видавництві, заснованих на стандартах відкритого доступу до наукової літератури, проголошених Будапештською ініціативою відкритого доступу (BOAI), «Нормах поведінки і найкращої практики для редакторів» (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics), а також «Етичним кодексом ученого України».

Видавець прагне забезпечити найвищі стандарти етики. Усі учасники видавничого процесу – автори, редактори журналу, рецензенти – повинні діяти відповідно зі встановленими стандартами етичної поведінки. Політика етики видання спрямована боротьбу з плагіатом, неетичними експериментами, фальсифікацією даних та конфліктом інтересів.

Редакційна колегія бере на себе відповідальність вирішувати питання, пов’язані з порушенням принципів етики будь-яким учасником видавничого процесу.

Наукова стаття має відповідати вимогам наукового збірнику «Вісник Університету банківської справи».

Редакція Збірника публікує вимоги до статей, які регулярно оновлюються на сайті Збірника.

Для публікації в журналі необхідно обов’язково подати такі матеріали: статтю, розширену анотацію англійською мовою, відомості про автора (-ів) та наукову рекомендацію для авторів, що не мають наукового ступеня.

Усі статті рецензуються незалежно та таємно: рецензенти отримують зашифровані статті, а авторам не відкривається особа рецензента

Статті публікуються на платній основі (1 сторінка - 45,50 грн). Гонорар за опубліковані статті не виплачується. Науковий збірник «Вісник Університету банківської справи» є безгонорарним виданням.

Прояви плагіату та шахрайства в статтях не допускаються.  Поданні до розгляду статті не повинні бути опубліковані в інших виданнях.

Матеріали і статті не повертаються.

Експертна оцінка

За результатами рецензування може бути прийняте одне з рішень:

– опублікувати як є;

– опублікувати з незначними змінами;

– відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни);

– відмовити (якщо потрібна значна переробка; але автор може подати доопрацьований матеріал повторно);

– відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці журналу).

Конфлікт інтересів

Рецензентами не можуть бути наукові керівники авторів наукової статті, співавтори наукової статті, а також ректори і проректори вищих навчальних закладів, керівники організацій та їх заступники, співробітники кафедр, лабораторій, секторів, відділів, де працюють автори наукової статті.

Політика про порушення поведінки в дослідженні

Редакція Збірника дотримується процедури розгляду відповідей (скарг) автора на зауваження рецензента та оперативно реагує на дані відповіді (скарги) й забезпечує подальше уникнення ситуацій з незадоволеними авторами.

Відповіді на зауваження (скарги) в письмовому вигляді автори наукової статті подають до редакції Збірника, яка розглядає їх у встановлений термін.

Редакція Збірника відстежує відповідність матеріалів міжнародним етичним нормам, проте  визнає, що немає повної гарантії того, що матеріали дослідження, які подані авторами для публікації у Збірнику, повністю відповідають нормам етики.

Корекційна політика та відкликання поданих статей

Редакція Збірника вживає необхідні заходи в разі виявлення порушення, та не відхиляє відразу статті, які викликають підозру з приводу можливих порушень.

Редакція Збірника етично намагається не допускати непередбачуваних випадків та дотримується Норм видавничої етики й докладає всіх зусиль для забезпечення належного розв’язання проблем етичного характеру між авторами наукових статей та ДВНЗ «Університет банківської справи».

Редакція Збірника не змінює рішення щодо прийнятих матеріалів, якщо для цього немає серйозного обґрунтування.

Політика конфенденційності

Редакція Збірника захищає конфіденційність особистої інформації. При використанні персональних даних авторів наукових статей Редакція Збірника керується Законом України «Про захист персональних даних». Персональні дані авторів наукових статей використовуються розумно для підтримки процесу опублікування на сайті матеріалів статей, експлуатації, підтримки та технічного обслуговування веб-сайта наукового збірника.

Редакція Збірника і всі співробітники наукового видання «Вісник Університету банківської справи» не мають права розкривати інформацію щодо поданої до публікування статті нікому, крім автора-кореспондента.