МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій Криниця
Юлія Тригуб

Анотація

Досліджено проблемні питання впливу конкурентоспроможності підприємства на його фінансову безпеку i методик діагностики фінансової безпеки підприємства. Здійснено структуризацію факторів у взаємозв’язку фінансової безпеки i конкурентоспроможності підприємства. Доведено, що обидва явища зумовлені впливом зовнішнього середовища, яке в ринковій економіці постійно змінюється. Але водночас вони залежать від внутрішніх факторів, до яких віднесено наявність і достатність фінансового потенціалу підприємства та якість системи управління. Здійснено критичний аналіз методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємства і запропоновано розраховувати інтегральний показник фінансової безпеки підприємства на основі якісної оцінки рівня значень індикаторів, а саме механізм перетворення кількісних різновимірних значень індикаторів на основі застосування функції бажаності Харрінгтона. Для кожного показника одержано п’ятиінтервальну шкалу оцінювання, яка дозволяє не тільки отримати якісне визначення фактичного значення, а й слугує індикатором впливу конкурентоспроможності на фінансову безпеку підприємства.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Криниця , С. ., & Тригуб , Ю. . (2020). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Вісник Університета банківської справи, (3 (39), 79–84. https://doi.org/10.18371/2221-755X3(39)2020225583
Розділ
Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у суч