ДЕФІНІЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ: СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОДОВОГО ПОНЯТТЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Іван Яценко

Анотація

Узагальнено результати семантичного аналізу дефініцій фінансової послуги. Сформовано семантичне ядро поняття «фінансова послуга». Систематизовано сукупність визначень фінансової
послуги, що висвітлюють її сутність із різних аспектів: як діяльність з управлінням грошовими потоками; як результат взаємодії між фінансовими установами — продуцентами фінансових послуг та їхніми клієнтами; як сукупність операцій із фінансовими активами в інтересах клієнта переважно за його рахунок; як товар, що має споживчу і мінову вартість; як відносини щодо трансформації грошових коштів
у грошовий капітал; як фінансові зобов’язання, що виникають у провайдера фінансової послуги перед
її споживачами у зв’язку з рухом грошового капіталу; як компонент фінансового продукту; як фінансова процедура, що передбачає здійснення у визначеній послідовності переліку дій із фінансовими активами. Сформульовано авторське визначення сутності поняття фінансової послуги як сукупності фінансових технологій, що використовуються фінансовими корпораціями у процесах управління грошовими потоками, які опосередковуються рухом фінансових активів, зустрічних фінансових зобов’язань і втілюються через відповідні фінансові інструменти, у цілях реалізації фінансових інтересів економічних агентів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Яценко , І. (2020). ДЕФІНІЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ: СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОДОВОГО ПОНЯТТЯ. Вісник Університета банківської справи, (3 (39), 73–78. https://doi.org/10.18371/2221-755X3(39)2020225577
Розділ
Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у суч