ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Мар’яна Сулима
Марина Несвідома

Анотація

Розглянуто проблеми державного регулювання ринку фінансових послуг. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення державного регулювання небанківських фінансових установ. Значна увага приділена дослідженню нових вимог до регулювання небанківських фінансових установ. Адже 1 липня 2020 року ухвалено Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», який передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг і розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між двома регуляторами, а саме: Національним банком України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Крім того, значна увага приділена моделі регулювання і нагляду за фінансовими установами, як і нагляду за банками, яка здійснюється за ризик-орієнтованим підходом. Нове регулювання і нагляд у небанківському фінансовому секторі реалізуватиметься за міжнародними стандартами так само, як це відбувається
і в банківському секторі. Головне завдання регулятора полягає в тому, аби зробити нагляд за діяльністю цих організацій адекватним тим ризикам, які притаманні діяльності кожної з них. Водночас компанії, які працюють на базі власного капіталу, не мають відчувати надмірної присутності регулятора у свій діяльності. Крім того, досліджено нові вимоги ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», що був затверджений 16.08.2020 і направлений на захист прав і законних інтересів громадян, суспільства і держави, а також забезпечення національної безпеки. Здійснено аналіз діяльності небанківських фінансових установ і визначено вплив кризи Covid-19 на їхню діяльність.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Сулима , М., & Несвідома , М. (2020). ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ. Вісник Університета банківської справи, (3 (39), 59–65. https://doi.org/10.18371/2221-755X3(39)2020225138
Розділ
Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у суч