ФІНАНСОВИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вадим Гайович

Анотація

Присвячено сутності поняття такого нового виду підприємництва, як екологічне. Наведені різні позиції як українських, так і зарубіжних учених щодо поняття «екологічне підприємництво». На нинішньому етапі розвитку не визначено єдиного універсального поняття, а отже, це означає, що воно в Україні відносно недавно увійшло в науковий обіг і ще вимагає доопрацювання.


Протиріччя між зростаючими потребами населення і деградацією довкілля свідчать про потребу гармонійного поєднання екологічного, економічного і фінансового компонентів розвитку, зміщення акцентів на користь природоохоронної складової у процесі господарювання.


Проаналізовано потенціал законодавчої і нормативної бази та їхню ефективність при стимулюванні розвитку екологічного підприємництва,  визначено організаційно-управлінські умови його розвитку в Україні.


Розглянуто теоретичний базис, на якому ґрунтується фінансовий механізм природоохоронної сфери; відображено роль і місце вказаного механізму в межах упровадження фінансової політики держави; висвітлено законодавчі засади, на яких ґрунтується фінансова складова національної екологічної стратегії; проведено аналітичний моніторинг процесів фінансового забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гайович , В. . (2020). ФІНАНСОВИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Вісник Університета банківської справи, (2 (38), 88–95. https://doi.org/10.18371/2221-755x2(38)2020219769
Розділ
Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем