РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ШРЕМІ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Анджей Вартецький
Веслав Жозеф Єрмач

Анотація

Суть дослідження полягає в обґрунтуванні значущості аналізу результатів і практичної операційної діяльності підприємства в пізнанні та управлінських рішеннях протягом короткострокових часових періодів. Метою дослідження є визначення ролі та значення вищезазначених інструментів ухвалення рішень у контексті динаміки економічної діяльності та швидкого зворотного зв’язку з ринком.


Для кожного підприємця важливі значення щодо реалізованої продукції, послуг, вкладеного основного та оборотного капіталу, доходів, витрат, валових і чистих результатів. Вищезазначена інформація є сутністю та основою для вимірювання результативності та ефективності комерційної діяльності підприємств, і в той же час вони визначають стан їхнього поточного та майбутнього стану на ринку. Ідея розвитку економічних наук, включаючи операційну діяльність, що має особливе значення для підприємства, орієнтована на використання комплексного, цілісного або системного підходів, що вимагає врахування всіх аспектів досліджуваних явищ і процесів.


Предметом дослідження, представленого у статті, є обґрунтування ролі та важливості короткострокового аналізу результуючої оперативної і практичної діяльності підприємства (на прикладі підприємства комунальної власності у Шремі).


Суть міркувань міститься в конкретних рішеннях, представлених у галузі контролю і вказівках на можливі коригувальні та виправні дії тощо, наприклад фінансовий стан досліджуваного підприємства. На підставі результатів дослідження можна зробити висновок, що короткостроковий фінансовий аналіз відіграє важливу роль в оцінці функціонування компаній цього типу. Це також важливий інструмент для оптимізації діяльності та процесів у наборі інструментів, у тому числі в галузі інженерного управління.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Wartecki , A., & Jermacz, . W. J. . (2020). РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ШРЕМІ) . Вісник Університета банківської справи, (2 (38), 61–68. https://doi.org/10.18371/2221-755x2(38)2020219760
Розділ
Проблеми обліку, аналізу і аудиту