КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКІВ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ, ФАКТОРИ, ТЕНДЕНЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Анатолій Харченко

Анотація

В умовах нестабільної економічної ситуації та викликів пандемії COVID-19 постає проблема забезпечення ефективного функціонування ринку фінансових послуг. Одним із ключових елементів цього ринку є банківські установи, основна роль яких полягає в перерозподілі вільних фінансових ресурсів між суб’єктами економічних відносин для забезпечення належної роботи національної економіки. Ураховуючи, що кредитна діяльність займає провідне місце у структурі активних операцій банків і, відповідно, формування значної частини доходів банку, виникає необхідність дослідження якості формування кредитного портфеля; визначення негативних наслідків впливу як неякісного кредитного портфеля для окремого банку, так і для системи в цілому; окреслення факторів, що формують ризики кредитної діяльності.


Метою статті є висвітлення факторів кредитних ризиків, результатів аналізу фактичного стану і динаміки формування та якості кредитного портфеля банків України у 2011—2019 роках.


У процесі дослідження використано загальнонаукові методи, зокрема: методи теоретичного узагальнення — для дослідження теоретичних основ і деяких наявних аспектів щодо факторів впливу на ризиковість кредитної діяльності; системного аналізу — при дослідженні неякісного кредитного портфеля банківської системи; методи графічного і статистичного досліджень — для аналізу та оцінки динаміки прострочених, недіючих кредитів у портфелі та резервів, що під них формувалися.


Запропонована класифікація факторів кредитних ризиків орієнтує кредитний моніторинг банку для комплексного аналізу якості кредитного портфеля з урахуванням зовнішнього і внутрішнього середовища, що дозволяє ухвалити вчасно рішення і не допустити неконтрольоване збільшення обсягу проблемних кредитів.


Отримані результати дослідження загострюють увагу на якості кредитного портфеля зокрема, на обсягах прострочених і недіючих кредитів банків, дають можливість у подальшому здійснювати наукові пошуки шляхів розв’язання наявної проблеми.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Харченко , А. . (2020). КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКІВ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ, ФАКТОРИ, ТЕНДЕНЦІЇ. Вісник Університета банківської справи, (2 (38), 54–60. https://doi.org/10.18371/2221-755x2(38)2020219747
Розділ
Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у суч