СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Аліна Герасименко

Анотація

Економічне призначення банківського посередництва розкривається у фінансовому обслуговуванні галузей матеріального виробництва, опосередковано переслідуючи пріоритет нарощування і оптимального використання виробничого та економічного потенціалу промисловості, що на основі зворотних зв’язків позитивно впливає як на обидві сторони відносин, так і на соціально-економічний розвиток країни в цілому. Основною проблемою значної кількості підприємств промислового сектору є застаріла матеріально-технічна база, яка слугує дня них «якорем», та унеможливлює повноцінне розкриття виробничого та економічного потенціалу, стає на заваді випуску конкурентоспроможної продукції. Так, поточну модель розвитку вітчизняних промислових підприємств можна охарактеризувати як «пастку», адже на тлі загальносвітових трендів розвинених країн — розвитку нових прогресивних технологій та інновацій, зростання частки наукоємних виробництв, домінування у їхній структурі п’ятого технологічного укладу, — в основі вітчизняної промисловості залишаються галузі, орієнтовані на низькотехнологічне виробництво та експорт сировини. Вихід з цієї ситуації, передусім, вбачається у забезпеченні відповідного рівня фінансування потреб промислового сектору. Проте сучасні соціально-економічні тенденції сприяють формуванню особливого економічного середовища, яке здійснює свій вплив на сучасний стан та умови співпраці банків і промисловості.


Розглянуто поточну ситуацію у промисловому секторі економіки України, обґрунтовується потреба у збільшенні обсягів кредитування промисловості банками, висвітлено ключові тенденції фінансування потреб промислового сектору України, а також виокремлено проблеми і загальні перспективи розвитку сегмента банківського кредитування промислових підприємств.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Герасименко , А. . (2020). СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Університета банківської справи, (2 (38), 35–42. https://doi.org/10.18371/2221-755x2(38)2020219698
Розділ
Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у суч