БЕНЧМАРКІНГ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ПРЕДМЕТ ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ТА ЗВІТНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Кундря-Висоцька

Анотація

Обґрунтовано проблему відображення людського капіталу як окремого об’єкта у системі бухгалтерського обліку та звітності. Доведено, що необлікованість такого об’єкта є серйозною прогалиною облікової практики, що потребує напрацювання потрібних методологічних умов для ідентифікації, обліку та відображення у звітності таких категорій, як людський ресурс, людський капітал. Запропоновано детальне дослідження в контексті бенчмаркінгу ефективних практик оцінки, обліку та аналізу людського капіталу з метою запровадження напрацьованого, перевіреного досвіду у світлі моралі, бізнесу і стандартів. Обґрунтовано основні положення теорії людського капіталу шляхом аналізу напрацьованих теорій як вітчизняних, так і закордонних учених, на основі чого виокремлено ключові умови щодо ідентифікації, обліку та оцінки людського капіталу, людських ресурсів. Окреслено потребу у формуванні нової методології обліку, здатної об’єктивно оцінити і врахувати всі ресурси підприємства, які можуть бути використані з метою отримання прибутку. За основу дослідження в цьому контексті виокремлено два принципові підходи до обліку та оцінки людських ресурсів: модель активів і модель корисності. У зв’язку з цим проаналізовано сучасні практики компаній, де проблема оцінки людських ресурсів апробована. Запропоновано досвід спортивних, зокрема футбольних компаній, у яких витрати на придбання спортсменів капіталізуються й відображаються у складі необоротних нематеріальних активів. На підставі проведених досліджень виокремлено перспективи підвищення інформативності даних про людські ресурси / капітал у бухгалтерській (фінансовій) та управлінській звітності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кундря-Висоцька , . О. (2020). БЕНЧМАРКІНГ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ПРЕДМЕТ ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ТА ЗВІТНОСТІ. Вісник Університета банківської справи, (1 (37), 110–116. https://doi.org/10.18371/2221-755x1(37)2020208369
Розділ
Проблеми обліку, аналізу і аудиту