Редакційна колегія "Вісник Університета банківської справи":

доктор економічних наук, професор А. Я. КУЗНЄЦОВА (головний редактор), Університет банківської справи, Україна;
доктор економічних наук, професор Г. М. АЗАРЕНКОВА, Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Україна;
доктор економічних наук, професор О. І. БАРАНОВСЬКИЙ, Університет банківської справи, Україна;
доктор економічних наук, професор О. Д. ВОВЧАК, Інститут банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи, Україна;
доктор економічних наук, професор О. О. ДРУГОВ, НУ «Львівська політехніка», Україна;
доктор технічних наук, професор А. А. ЗАСЯДЬКО, Черкаський  інститут Університету банківської справи, Україна;
доктор економічних наук, професор І. С. КРАВЧЕНКО, Інститут банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи, Україна;
доктор економічних наук, професор О. О. ЛАПКО, Міжнародний університет фінансів, Україна;
доктор економічних наук, професор Б. І. ПШИК, Інститут економічних та соціальних відносин Університету банківської справи, Україна;
доктор економічних наук, професор В. С. РУДНИЦЬКИЙ, Інститут економічних та соціальних відносин Університету банківської справи, Україна;
доктор філософських наук, професор З. Е. СКРИННИК, Інститут економічних та соціальних відносин Університету банківської справи, Україна;
доктор економічних наук, професор Р. А. СЛАВ’ЮК, НУ «Львівська політехніка», Україна;
доктор економічних наук, професор Н. В. ТКАЧЕНКО, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна;
доктор економічних наук, професор Б. В. САМОРОДОВ, Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Україна;
доктор технічних наук, професор В. М. ЧАПЛИГА, Львівський національний аграрний університет, Україна;
доктор наук, професор Еріх КЕЛЛЕР, Вища школа – Університет прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург), Німеччина;
доктор економічних наук, професор Арвідас ПАШКЕВІЧУС, Вільнюський університет, Литва;
доктор економічних наук, доцент М. Е. Хуторна (відповідальний секретар), Університет банківської справи, Україна.