Редакційна колегія "Вісник Університета банківської справи":

доктор економічних наук, професор А. Я. КУЗНЄЦОВА (головний редактор), Університет банківської справи, Україна; Scopus author ID: 57200964900; ORCID ID: 0000-0003-3590-7625; angel@ubs.edu.ua

доктор економічних наук, професор Г. М. АЗАРЕНКОВА, Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Україна; Scopus author ID: 36068883100; ResearcherID: M-5272-2015; ORCID ID: 0000-0003-0101-2989; g.m.azrarenkova@karazin.ua

доктор економічних наук, професор О. І. БАРАНОВСЬКИЙ, Університет банківської справи, Україна; Scopus author ID: 56896045000; ORCID ID: 0000-0002-5505-5098; bai.professor@gmail.com

доктор економічних наук, професор О. Д. ВОВЧАК, Інститут банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи, Україна; Scopus author ID: 57195081684; ORCID ID: 0000-0002-8858-5386; vovchak.olga@meta.ua

доктор економічних наук, професор О. О. ДРУГОВ, НУ «Львівська політехніка», Україна; ResearcherID: Р-3238-2018; ORCID ID: 0000-0003-1987-187X; oleksiy.druhov@gmail.com

доктор технічних наук, професор А. А. ЗАСЯДЬКО, Черкаський  інститут Університету банківської справи, Україна; ORCID ID: 0000-0002-1640-7580; sagitta@bigmir.net

доктор економічних наук, професор І. С. КРАВЧЕНКО, Інститут банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи, Україна; ORCID ID: 0000-0003-2159-6221; irina.kravchenko999@gmail.com

доктор економічних наук, професор О. О. ЛАПКО, Міжнародний університет фінансів, Україна; ORCID ID: 0000-0002-6351-731X; lapkoelena2711@gmail.com

доктор економічних наук, професор Б. І. ПШИК, Інститут економічних та соціальних відносин Університету банківської справи, Україна; ORCID ID: 0000-0001-7930-0791; pshykb1978@ukr.net

доктор економічних наук, професор В. С. РУДНИЦЬКИЙ, Інститут економічних та соціальних відносин Університету банківської справи, Україна; ORCID ID: 0000-0001-9907-6088; tsrud@bigmir.net

доктор філософських наук, професор З. Е. СКРИННИК, Інститут економічних та соціальних відносин Університету банківської справи, Україна; ORCID ID: 0000-0002-8325-1336; maskrynya@ukr.net

доктор економічних наук, професор Р. А. СЛАВ’ЮК, НУ «Львівська політехніка», Україна; Scopus author ID: 57206737820; ORCID ID: 0000-0002-0904-8970; Slavyuk@gmail.com

доктор економічних наук, професор Н. В. ТКАЧЕНКО, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна; Scopus author ID: 57190659715; ORCID ID: 0000-0001-6312-4586; tkachenko_nt@ukr.net

доктор економічних наук, професор Б. В. САМОРОДОВ, Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Україна; Scopus author ID: 56606266500; ORCID ID: 0000-0002-5267-1178; bsamorodov@gmail.com

доктор технічних наук, професор В. М. ЧАПЛИГА, Львівський національний аграрний університет, Україна; Scopus author ID: 57204865904; ORCID ID: 0000-0003-1052-242X; 4vyach@gmail.com

доктор наук, професор Еріх КЕЛЛЕР, Вища школа – Університет прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург), Німеччина; hdb@bundesbank.de

доктор економічних наук, професор Арвідас ПАШКЕВІЧУС, Вільнюський університет, Литва; Scopus author ID: 36172691000; ORCID ID: 0000-0001-6073-5496; arvydas@paskevicius.com

доктор економічних наук, доцент М. Е. Хуторна (відповідальний секретар), Університет банківської справи, Україна; Scopus author ID: 57207767142; ResearcherID: E-4780-2019; ORCID ID: 0000-0003-0761-3021; kh_myroslava@cibs.ubs.edu.ua.